Landschapsontwikkelingsplan te Haren

Het landschapsontwikkelingsplan voor gemeente Haren is tot stand gekomen in samenwerking met Enno Zuidema Stedenbouw en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten. Het is een integraal ruimtelijk beleid voor de komende 25 jaar dat streeft naar de ontwikkeling van een landschap dat economisch, ecologisch en esthetisch duurzaam kan functioneren.

Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van 2400 woningen verbonden moet zijn aan het investeren in het landschap. Een deel van de opbrengst moet worden aangewend om te komen tot een herstel en versterking, dan wel vernieuwing van de landschappelijke structuren, ecologische waarden en van de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar gebied. Er wordt een vijftal verschillende gebieden onderscheiden met elk een eigen ontwikkelstrategie.

DAAD heeft op ook een deeluitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan gemaakt.