Tussengebied te Haren

Het “tussengebied” in Haren is een deeluitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan Haren. In dit transformatiegebied “Dilgt, Hemmen en Essen” worden 1000 tot 1700 woningen gebouwd. Dit wordt gedaan met een open plan strategie waarbij voldoende kaders zijn voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit, maar ook voldoende flexibiliteit om in te spelen op actuele ontwikkelingen.

De randen van het gebied worden gedefinieerd door het aangrenzende landschap, belendende buurt, aansluiting op de dorpskom en de karakteristiek van de aangelegen noord-zuid verbinding (linten en spoor). Samen leveren deze randen de randvoorwaarden voor de mogelijke bebouwing in het deelgebied.

Elke deelbuurt behoudt zijn eigen kenmerken, terwijl de kwaliteiten van de achterliggende stukken zichtbaar worden. Dit vormt de basis voor een zeer divers gebied. Voor het bepalen van de bebouwingstypologieën is eerst gezocht naar de belangrijkste typen die in Haren voorkomen of voorkwamen. Deze zijn in ruimtelijke karakteristieken omschreven en vertaald naar eigentijdse woonprogramma’s.