Bouw ‘De Groene Brink’ in Beilen in volle gang

Op dit moment is de bouw van De Groene Brink in Beilen in volle gang. DAAD ontwierp de levensloopbestendige woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen in De Groene Brink in opdracht van WVG ontwikkeling.

De Groene Brink in Beilen is een groene buurt, op meerdere manieren.  Door een zorgvuldige planvorming behouden we het bestaande groen in de omgeving. Dat groen wordt ingezet voor een fijne leefomgeving. Ook hebben de duurzame woonhuizen in De Groene Brink een goede isolatie en een gasloze installatie. De woningtypen zijn afgestemd op de omliggende straten. Dit versterkt de dorpse structuur.

Woonservice verhuurt de levensloopbestendige woningen.