DAAD maakt restauratieplan kalkoven Appingedam

De gemeente Appingedam heeft een monumentale kalkoven overgedragen aan de Stichting tot behoud van Industrieel en Cultureel erfgoed Stad Appingedam (BICSA). Daarmee kan de Stichting verder met de plannen voor de restauratie van de kalkoven.

De Damster oven is een van de laatste overgebleven kalkovens in de provincie Groningen. Tot 1960 werd de kalkoven gebruikt om kalk te maken van schelpen van het wad. Het is dan ook een uniek industrieel monument.

DAAD heeft voor de kalkoven een restauratieplan opgesteld en de benodigde vergunningen aangevraagd. Tevens zal de aanvraag voor provinciale subsidie (GRRG-subsidie) door DAAD worden verzorgd.

Voor meer informatie over de kalkoven en de planvorming voor het terrein rondom de kalkoven zie de website van BICSA en de publicatie van RTV Noord over de kalkoven van Appingedam.