Restauratie kerk en toren Spijk in volle gang

 Namens onze opdrachtgever de Stichting Oude Groninger Kerken heeft DAAD de planvorming en de provinciale subsidieaanvraag verzorgd voor de restauratie van de kerk en toren in Spijk. In de uitvoering verzorgt DAAD  het toezicht en de directievoering.

Begin 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Gelijktijdig met de restauratie wordt ook het herstel van de bevingschade uitgevoerd. Tevens wordt een dakvlakrenovatie van de dakvlakken van de kerk uitgevoerd en wordt de gootbekleding vervangen. De toren wordt ook geschilderd en diverse hout- en loodwerken worden vervangen. Met name het houtwerk van de houten balustrades is in slechte staat.

Inmiddels is een gedeelte van het stucwerk aan het interieur en het exterieur verwijderd. Diverse bouwsporen zijn zichtbaar geworden in het metselwerk. De planning is dat de werkzaamheden eind 2021/ begin 2022 gereed zijn.