Klimaatadaptief lint voor Hoogezand-Sappemeer

Wat is klimaatadaptatie en hoe kan het worden toegepast in het stedelijk gebied? Stagiair Jan Jansen  zocht het uit in het kader van zijn afstuderen aan de opleiding Built Environment. 

Wateroverlast, droogte en hittestress zijn actuele problemen voor veel gemeenten. Een mogelijke oplossing is het klimaatadaptief lint zoals Jan dat ontwierp voor het Groningse Hoogezand-Sappemeer. “Het lint is een combinatie van straten dat als het ware mee kan bewegen met het veranderende klimaat”, legt Jan uit. “Dit kan bijvoorbeeld door verharding te verwijderen, wadi’s en goten aan te leggen en bomen te planten om extra schaduw te creëren.”

Tijdens het onderzoek en ontwerp speelde Jan in op reeds bestaande elementen in de openbare ruimte. “Eigenlijk is het een soort puzzel. Je zoekt eerst uit waar de problemen liggen, dan wat de beste oplossingen kunnen zijn en die maatregelen weeg je tegen elkaar af.” De oplossing is dus zeker niet overal een wadi, maar verschilt per straatprofiel.

ONDERZOEKSMETHODEN

Het voorafgaande onderzoek deed Jan door gebruik te maken van deskresearch, fieldresearch, interviews en verschillende analyse methoden. Zo kreeg hij zicht op wat klimaatadaptatie is, welke thema’s er van belang zijn en welke maatregelen er kunnen worden getroffen om een klimaat-adaptieve omgeving te realiseren.  

De analysemethoden die zijn toegepast zijn onder andere een historische analyse, een analyse op het gebied van klimaatadaptatie en het maken van profielen, waarbij het gebied werd opgedeeld in deelgebieden vanwege de lengte van het lint (5 kilometer) en om zo de specifieke problemen in kaart te brengen. Vervolgens zijn de profielen getoetst aan de waarden uit de analyse. De profielen die de hoogste waarden hadden, werden uitgekozen om te worden aangepast. Hieruit kwamen een viertal profielen (locaties) naar voren.

De problemen die de profielen hadden zijn op basis van de thema’s van klimaatadaptatie; hittestress, wateroverlast, overstromingen en droogte in kaart gebracht. Deze problemen zijn vervolgens opgelost door klimaat adaptieve maatregelen toe te passen die onderzocht en afgewogen zijn in het onderzoek. Denk hierbij aan het aanleggen van een wadi en vervangen van verharding door groen of waterdoorlatende verharding etc. De maatregelen zijn afhankelijk van de locatie en de problemen die het desbetreffende profiel kenmerkt. 

Deze vier locaties zijn uitgewerkt in een ontwerp bestaande uit een profiel, plattegrond en 3D sfeerimpressie. Daarnaast is er ook een ideaalbeeld gecreëerd, vanwege kosten is dat beeld helaas op korte termijn niet haalbaar, maar daar kan in stappen naar toegewerkt worden.

Jan is met zijn onderzoek en ontwerp geslaagd voor zijn opleiding. Wij danken hem voor zijn inzet en feliciteren hem met zijn diploma!

Lijkt het jou ook leuk om bij ons gedurende een (afstudeer) stage ervaring op te doen met architectuur, stedenbouw of bouwkunde? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@daad.nl