Hout moet meer ruimte krijgen

Hout is in opmars als toekomstbestendig bouwmateriaal. Ondanks voordelen als CO2-opslag en een gezond binnenklimaat is in de Groningse welstand weinig tot geen ruimte voor een bredere toepassing van hout. In de notas wordt hout met name genoemd als materiaal voor kozijnen en deuren, maar staat dit de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving niet in de weg?

STRK (Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit) en DAAD Architecten laten in het onderzoekRuimte voor Hout!zien hoe houtbouw kan worden toegepast met oog voor ruimtelijke kwaliteit en inachtneming van de historische gelaagdheid van de Groningse dorpskern.

Bekijk hier het gehele onderzoek. In dit interview worden de hoofdlijnen van het onderzoek uiteen gezet.

Wij roepen gemeenten op om het bestaande beleid tegen het licht te houden en ontwerpkracht in te zetten om onze leefomgeving nog mooier en duurzamer te maken. Door het verruimen van de bestaande welstandsnota’s en het opnemen van een bijlage voor Houtbouw, kunnen heldere criteria richting geven aan duurzame vernieuwing.

Dit onderzoek is in samenwerking tot stand gekomen door Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit en DAAD Architecten. En is mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.