DAAD ontwerpt houten hotel

In korte tijd maakte DAAD een eigentijds en duurzaam ontwerp voor hotel Het Witte Veen. Na een brand in 2022 ging het boerderij complex in vlammen op, maar nieuwbouw bood kansen om de locatie optimaal te benutten.

Het ontwerp is een voortzetting van het traditionele voorhuis en de achterliggende schuur. Door toegepaste oplossingen als een krimpen sleepkap, konden alle functieszoals de bedrijfswoningbinnen het streekeigen volume worden geïntegreerd.

Lees hier meer over het ontwerp voor het houten hotel.

In de halfopen gevels refereert een patchwork van houtpatronen aan de Drentse schuren; er binnen is een luchtwarmtepomp geïntegreerdDoor de toepassing van overstekken aan de zuidzijde wordt oververhitting voorkomen en blijven tegelijkertijd de zichtlijnen naar het landschap open.  
 
Essentieel om binnen de door de verzekering gestelde tijd voor de vergoeding te blijven, was de goede samenwerking tussen de verschillende partijen en de korte lijnen binnen ons eigen ontwerpteam. Zo kon de omgevingsvergunning binnen de zeer korte tijd van een half jaar worden verleend.

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .