Circular Trust Building bezoekt ecowoningen

De ecowoningen in Aalden werden deze week bezocht door het Circular Trust Building (CTB), een EU-samenwerkingsverband dat de transitie naar een circulaire economie in de Noordzee regio stimuleert. Beleidsmakers, architecten en adviseurs uit België, Denemarken, Zweden en Frankrijk kregen een rondleiding door de twee-onder-een kapwoningen die op dit moment in aanbouw zijn.

Vooruitstrevend is het concept voor de ecowoningen, die tijdens de Drentse architectuurprijs 2023 gewaardeerd werden met de Inspiratieprijs, zeker. Als eerste biobased gebouwde sociale huurwoningen zorgen ze dat circulair en energiezuinig wonen nu ook voor lagere inkomensgroepen toegankelijk wordt. Opdrachtgever Woonservice was in 2021 als een van de eerste woningcorporaties in Nederland bereid om met natuurlijke materialen te gaan bouwen, met de eerste acht gerealiseerde ecowoningen in Exloo als resultaat.

Lees hier meer over de ecowoningen in Exloo

Maar hoe zit het met de regelgeving? En krijgen huurders ook een handleiding voor het gebruik van een dampopen woning? Tijdens de rondleiding bleken er bij het Europese gezelschap nog veel vragen te leven over de praktische risico’s die deze nieuwe vorm van bouwen met zich meebrengt. Dit deed echter niet af aan de zeer positieve stemming ten opzichte van het concept en de gedegen uitvoering. 

Wat betreft dit laatste zijn er in de tweede serie in Aalden wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit varieert van kleine wijzigingen die het wooncomfort vergroten of het warmteverlies verder minimaliseren tot het integreren van natuurinclusieve maatregelen als vleermuiskasten in de gevel. 

De belangrijkste optimalisatie is te danken aan een nieuwe bouwende partij, Van Dijk Bouwgroep. Zij prefabriceren bijna de gehele woning in de fabriek, tot de houten gevelbekleding aan toe. Dit levert een aanzienlijke reductie op in arbeidstijd op de bouwplaats. Naar verwachting zullen de nieuwe ecowoningen begin maart 2024 worden opgeleverd.

Wil je meer weten over onze ecologische woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedIn of Instagram