Voorjaarsexcursie naar Keulen & het Ruhrgebied

Verleden en toekomst gaan in Duitsland hand in hand. Tijdens de buitenland excursie van dit jaar bezocht DAAD de Rijnmetropool Keulen en het Ruhrgebied rondom de stad Essen. Onze architectonische bestemmingen vormden een veelzijdige mix tussen eeuwenoud en modern, traditie en innovatie.

Waar in de binnenstad van Keulen de 2000-jaar oude geschiedenis ingezet wordt om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te vergroten, zijn de torenhoge relicten van kolen en staal rondom de Zollverein omgevormd tot een waar Unesco-ontdekkingspark waarin je bijna zou vergeten hoe problematisch dit verleden voor onze gezamenlijke toekomst is.

Duitsland is een land van uitersten, en dat zien we ook in de architectuur. De Tatendrang en ambitie van Duitse opdrachtgevers en architecten is fascinerend om te zien. Een voorbeeld is de Zeppelin-hangar van Theodor Wüllenkemper, waarvan de houten draagconstructie 42 meter overspant. Door de gerichte keuze van materialen en door hergebruik werd ruim 156 ton CO2 bespaard.

Op een ander schaalniveau, maar niet minder inspirerend is de in 2004 gebouwde Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirche. Architect Peter Hübner ontwierp deze antroposofische school, als een dorp rondom een centrale straat. We herkennen ons in de dialoog met de gebruikers; in een participatie proces tekenden de leerlingen zelf mee aan hun eigen klassengebouw.

We kijken terug op een leerzame excursie waar we – naast veel nieuwe inspiratie en kennis, vooral ook mee naar huis nemen dat de tijd kunnen nemen, voor en met elkaar, misschien wel het meest waardevolle is.

Bijzondere dank aan onze collega’s Nils, Roel en Anja die deze zeer geslaagde excursie hebben georganiseerd. 

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Subsidie verleend voor roze boerderij

De GRRG-subsidie voor het herstel van de monumentale Oldambtster ‘roze’ boerderij in Drieborg is officieel toegekend. Dankzij de inzet van alle betrokken partijen is zowel de vergunningsprocedure als het subsidie traject binnen de uitzonderlijk korte periode van slechts een half jaar doorlopen.

Ruim negen jaar verkeerden de eigenaars in onzekerheid, omdat hun 158 jaar oude boerderij net buiten het effectgebied van de Groningse aardbevingen lag. In die tijd zijn de scheuren in de buitengevels en binnenmuren vergroot, zijn er lekkages opgetreden en is de verzakkingsproblematiek verergerd.

Om in aanmerking te komen voor de GRRG-subsidie die de langverwachte herstelwerkzaamheden mogelijk zou kunnen maken, diende eveneens op tijd een omgevingsvergunning te zijn verleend. Dat dit gelukt is, is te danken aan de grote inzet van de DAAD bouwkunde en restauratie afdeling, de constructeurs van W2N en de intensieve betrokkenheid van de Provincie Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie en de Gemeente Oldambt.

In het gemaakte ontwerp wordt de gehele boerderij met kelder en achterliggende aangrenzende schuur voorzien van een nieuwe fundering onder de bestaande constructies. Tevens worden de gevels, binnenmuren, vloeren en plafonds hersteld of vervangen. Voor de graanopslag zal zeer waarschijnlijk een aparte loods worden gebouwd, waarvoor eveneens een omgevingsvergunning is verleend.

Onze dank gaat uit naar alle collega’s en alle overige betrokken partijen die er voor hebben gezorgd dat dit monumentale erfgoed nu voor de toekomst behouden kan worden.

 

Wil je meer weten over onze restauratie projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Ringbosk geselecteerd voor biobased bouwerscompetitie

De winnaars van de Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen zijn bekend. Onze felicitaties gaan uit naar team BAM Wonen, wiens project beHagen door WoonFriesland zal worden gerealiseerd in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Ringbosk, het plan dat DAAD Architecten samen met een integraal team ontwierp, behaalde de tweede plek.

Meer over het winnende ontwerp leest u hier. 

Video afspelen

In Ringbosk vormt de natuur letterlijk de basis. Het hart van het woonblok voor 45sociale huurwoningen wordt namelijk gevormd door een groene zone, het zogenaamde ringbos. Dit is een brede strook van natuurlijk bos, dat tevens als sociale ontmoetingsplek dient. Door parkeren te clusteren in het midden van het plan en de woningen minder diep te maken, wordt tot 30% ruimte gewonnen voor lokale biodiversiteit.

Door de bijzondere samenwerking van een bouwbioloog, ecologisch landschapsarchitect, energie expert, ontwikkelend bouwer, en DAAD en Simone Poel als architecten is een plan ontwikkeld dat zowel in hoogwaardige, natuurinclusieve als betaalbare architectuur voorziet.
Lees hier meer over het plan Ringbosk

Met de Bouwerscompetitie is een belangrijke stap gezet in het creëren van ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’, zoals die door het College van Rijksadviseurs is geïnitieerd. We hopen dan ook dat alle drie de inzendingen op verschillende locaties in Nederland zullen worden gerealiseerd, zodat we samen kunnen gaan bouwen aan een regeneratieve toekomst.

Team Ringbosk
Aveco de Bondt
Hemelse Natuur 
HVE
REITSMA BOUW  
VolkerWessels
Simone Poel

Wil je meer weten over onze biobased  projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Inloopmiddag Ecowoningen: 26 maart 2024

De vier ecowoningen in Aalden zijn klaar! Op 26 maart 2024 organiseert Woonservice een inloopmiddag voor iedereen die van dichtbij wil ervaren hoe duurzaam en betaalbaar wonen er in 2030 uit ziet.  

“Gezond en biobased wonen voor iedereen bereikbaar maken”, dat is de doelstelling van onze ecowoning, die we in samenwerking met M3 energie hebben ontwikkeld. Dankzij de vruchtbare samenwerking met de woningcorporatie Woonservice is nu de tweede serie ecowoningen in Aalden gerealiseerd.

Lees hier meer over de ecowoningen
Lees hier meer over onze visie op bio-based bouwen.

De 2-onder-1 kap woningen zijn geschikt voor 1- en 2 persoons huishoudens en daarnaast levensloopbestendig. De ecowoningen bestaan bijna geheel uit biobased materialen; wanden en vloeren zijn gemaakt in houtskeletbouw en geïsoleerd met stro. In deze tweede serie is ook het bouwproces verder geoptimaliseerd, doordat Van Dijk Bouwgroep bijna de gehele woning prefabriceert in de fabriek.

Kom naar de inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopmiddag op dinsdag 26 maart kunt u niet alleen kennismaken met deze unieke woningen, maar ook al uw vragen te stellen. Zowel de projectleider van Woonservice, de architect van DAAD, als de aannemer en installateur zullen aanwezig zijn om diverse toepassingen in de woningen te laten zien.

Datum: dinsdag 26 maart 2024
Tijd: 13.30 – 16.00u
Adres: Molenwijk 1-4, Aalden
Aanmelding: via de website van Woonservice

Partners
Woonservice
Van Dijk Bouwgroep
WOOWN® prefabbouwconcepten
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven

Wil je meer weten over onze biobased projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedIn of  Instagram.

Jubileum voor Karin Hoeksema

Vandaag vieren we bij DAAD een mijlpaal. Onze collega Karin Hoeksema had op 8 februari 1999, 25 jaar geleden, haar eerste werkdag. In die kwart eeuw dat ze het secretariaat nu bemant, is ze uitgegroeid tot onmisbaar onderdeel van ons bureau.

Als secretaresse was de overgang naar de ‘mannenwereld’ van de bouw wel even wennen. “Ik was nog nooit op een bouwplaats geweest”, vertelt Karin. “Maar door de excursies kon ik met eigen ogen zien wat voor projecten we met DAAD realiseerden. En daarnaast was het ontzettend leuk om je collega’s op een andere manier te leren kennen.”

In haar werk liet en laat Karin zich niet beperken door haar takenpakket, maar neemt zij op zich wat in haar optiek nodig is om het bureau en haar collega’s verder te helpen. Altijd staat ze voor iedereen klaar. Haar energie en enthousiasme lijken oneindig, maar daarin heeft ze in de loop der jaren veel ‘harde’ lessen geleerd.   

“De belangrijkste les is denk ik dat de meeste organisaties het beste functioneren als er zowel mannen als vrouwen werken”, aldus Karin. “Die balans is belangrijk. Niet alleen het praktisch doorpakken, maar ook oog hebben voor de sfeer op de werkvloer.”

Karin is met haar stralende en hartelijke persoonlijkheid, maar ook alertheid, scherpte en wijsheid
van grote betekenis voor DAAD en we hopen dat ze dat nog lang zal blijven.

Als onze rots in de branding willen we Karin hierbij van harte bedanken voor al haar inzet en collegialiteit van de afgelopen 25 jaar!


Wil je meer weten over ons bureau ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Circular Trust Building bezoekt ecowoningen

De ecowoningen in Aalden werden deze week bezocht door het Circular Trust Building (CTB), een EU-samenwerkingsverband dat de transitie naar een circulaire economie in de Noordzee regio stimuleert. Beleidsmakers, architecten en adviseurs uit België, Denemarken, Zweden en Frankrijk kregen een rondleiding door de twee-onder-een kapwoningen die op dit moment in aanbouw zijn.

Vooruitstrevend is het concept voor de ecowoningen, die tijdens de Drentse architectuurprijs 2023 gewaardeerd werden met de Inspiratieprijs, zeker. Als eerste biobased gebouwde sociale huurwoningen zorgen ze dat circulair en energiezuinig wonen nu ook voor lagere inkomensgroepen toegankelijk wordt. Opdrachtgever Woonservice was in 2021 als een van de eerste woningcorporaties in Nederland bereid om met natuurlijke materialen te gaan bouwen, met de eerste acht gerealiseerde ecowoningen in Exloo als resultaat.

Lees hier meer over de ecowoningen in Exloo

Maar hoe zit het met de regelgeving? En krijgen huurders ook een handleiding voor het gebruik van een dampopen woning? Tijdens de rondleiding bleken er bij het Europese gezelschap nog veel vragen te leven over de praktische risico’s die deze nieuwe vorm van bouwen met zich meebrengt. Dit deed echter niet af aan de zeer positieve stemming ten opzichte van het concept en de gedegen uitvoering. 

Wat betreft dit laatste zijn er in de tweede serie in Aalden wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit varieert van kleine wijzigingen die het wooncomfort vergroten of het warmteverlies verder minimaliseren tot het integreren van natuurinclusieve maatregelen als vleermuiskasten in de gevel. 

De belangrijkste optimalisatie is te danken aan een nieuwe bouwende partij, Van Dijk Bouwgroep. Zij prefabriceren bijna de gehele woning in de fabriek, tot de houten gevelbekleding aan toe. Dit levert een aanzienlijke reductie op in arbeidstijd op de bouwplaats. Naar verwachting zullen de nieuwe ecowoningen begin maart 2024 worden opgeleverd.

Wil je meer weten over onze ecologische woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedIn of Instagram

Vacature Restauratie Architect / Bouwkundig projectleider

Heb jij een hart voor monumenten en heb je goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands?

Als ontwerpend en onderzoekend bureau is DAAD Architecten nauw betrokken bij de versterkingsopgave in Noord-Nederland. Intrinsieke duurzaamheid en het behouden van cultureel erfgoed zijn hierbij onze belangrijkste drijfveren.

We zijn op zoek naar een restauratie architect of ervaren bouwkundig projectleider die in teamverband werkt aan de versterking, vernieuwing, verduurzaming en instandhouding van zeer uiteenlopende restauratie- en herbestemmingsprojecten. Vanuit respect voor monumentale waarden en inzicht in de technische en functionele opgaven die spelen zoek je samen met een team van betrokken restauratiespecialisten naar integrale oplossingen. Openheid, dialoog en pragmatisme zijn essentieel.  
 
Jij bent het belangrijkste aanspreekpunt in de communicatie met opdrachtgevers, en spreekt de taal van instellingen als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de Monumentencommissie.  
 
Vanuit onze vestigingen in Beilen en Groningen werken we aan verschillende opgaven in Noord en Oost Nederland. Binnen ons bureau (circa 25 collega’s) is er volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. DAAD is een hechte organisatie waar betrokkenheid en collegialiteit hoog in het vaandel staan.  

Previous
Next
DAAD vestiging te Groningen

FUNCTIE-EISEN

Als Architect/Projectleider van Restauratie/Renovatie- en Herbestemmingsprojecten beschik jij over de volgende aspecten: 

 • Afgeronde universitaire opleiding op het gebied van Bouwkunde of Architectuur of Academie van Bouwkunst of
 • HBO bouwkunde eventueel icm de post-bachelor Bouwhistorie en Restauratie (Utrecht)
 • Aantoonbare affiniteit met erfgoed 
 • Goede communicatieve vaardigheden (vloeiend Nederlands in woord/geschrift / C-niveau)

  Je hebt een pre als:

 • Je kennis hebt van de processen rondom Rijks- en Gemeentelijke monumenten
 • Je opdrachtgevers kunt adviseren over subsidies en de daaraan verbonden voorwaarden 
   

ARBEIDSVOORWAARDEN

Als Architect bieden wij jou:  

 • Salaris, afhankelijk van kennis en ervaring (op basis van de cao architecten) 
 • Contractvorming in overleg  
 • Mogelijkheden voor verdere opleiding en specialisatie 
 • Een prachtige werkomgeving 
 • Een (klein) hecht team dat geregeld samen op pad gaat  

SOLLICITATIEPROCEDURE 

In plaats van een officieel sollicitatiegesprek zouden we graag de drempel tot solliciteren verlagen door de mogelijkheid te bieden van een laagdrempelig kennismakingsgesprek. Hierin kunnen we van beide kanten verkennen of er een match is. Dit kan op ons kantoor in Beilen, maar ook online.
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en een mail met enkele data (voor een mogelijke kennismaking) op naar info@daad.nl.
Reageren kan tot uiterlijk 29 februari 2024.  

Voor meer informatie over de vacature, kun je contact opnemen met Titus Mars of Sjoerd Tasseron.  
 

DAAD Architecten 

Locaties: Beilen / Groningen   
Telefoon: 0593 58 24 50  
www.daad.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 

Fijne feestdagen!

We wensen jullie fijne feestdagen en een bewust en biobased 2024!

In een veelbewogen jaar kijken we met trots terug op wat we samen hebben bereikt. Het is hoopvol te zien hoe transformatie en circulair bouwen steeds meer ingeburgerd raakt en de bouw steeds meer verduurzaamt.

Samen met Hollandse Nieuwe Architecten maakten we dit jaar het winnende ontwerp voor de revitalisatie van het gemeentehuis in Exloo. Daarnaast is in het Drentse Aalden gestart met de bouw van een tweede serie ecologische woningen, in samenwerking met de vooruitstrevende corporatie Woonservice.

Ook in het aardbevingsgebied is veel in beweging; naast onze betrokkenheid in de pilot Integrale Aanpak Erfgoed lijkt er nu ook voor beeldbepalende monumenten als de roze geschilderde Oldambtster boerderij hoop op restauratie en herstel.

Tijdens de kerstvakantie blijft het bureau van DAAD gesloten, maar op 8 januari zijn we weer bereikbaar. We wensen iedereen hele fijne feestdagen!

Wil je meer weten over onze projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Renovatie karakteristiek winkelpand

Voor de renovatie van een karakteristiek winkelpand in Groningen maakte DAAD Architecten meerdere plannen, alvorens werd gekozen voor een nieuwe bekleding met steenstrips. Door een zorgvuldige inpassing is de kwaliteit van het architectonisch beeld versterkt.

Achter de gevel van het aan het A-kerkhof gelegen winkelpand gaan eigenlijk twee panden schuil. Midden jaren vijftig zijn de panden samengevoegd en van één nieuwe gevelbekleding in steenstrips voorzien. De wijze waarop de gevelopeningen zijn gepositioneerd en de strips zijn aangebracht getuigen van een grote zorgvuldigheid.

Eind 2019 ontstond een onveilige situatie toen er enkele van de oorspronkelijke steenstrips loslieten van de gevel en naar beneden vielen. De gevel was duidelijk aan vernieuwing toe. Met andere gevelbekledingen dreigde een kwaliteit van het karakteristieke pand verloren te gaan en werd de aansluiting op de aangrenzende panden problematisch. 

Ook technisch bleek hernieuwde bevestiging in combinatie met gevelisolatie een uitdaging. Om de oneven gevels en verschillen in lijmlagen te compenseren is uiteindelijk gekozen voor het uitvlakken van de hele gevel met specie.

De hierop geplakte steenstrips hebben een belangrijk voordeel, omdat ze nu ook de ‘hoek om kunnen’, waarmee de neggekanten van de gevelopeningen zijn verbeterd. Daarnaast zijn de strips langer dan reguliere bakstenen, waardoor een horizontaal bijna Dudok-achtig effect ontstaat. 

Het heldere gevelbeeld dat in het oorspronkelijke plan ontstond door de plaatsing van de gevelopeningen en het gebruik van de steenstrips is in de renovatie behouden en versterkt.


Betrokken partijen

 

 

Wil je meer weten over onze renovatie projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Pilot klimaatadaptief wonen

In Middelstum is woningcorporatie Wierden en Borgen gestart met een pilot klimaatadaptief bouwen. Het plan dat DAAD Architecten samen met een integraal team ontwikkelde, won helaas niet, maar werd door de jury wel als het beste ontwerp beoordeeld. 

In samenwerking met Hesco Bouw, Installatieadviseur B+E en constructeur Goudstikker de Vries formuleerde DAAD een antwoord op de vraag hoe gezond en duurzaam wonen er in de toekomst uit kan zien. Samen werd een ontwerp gemaakt voor 14 duurzame en toekomstbestendige sociale huurwoningen.

Door te zoeken naar de overeenkomsten tussen de twee te bouwen woningtypen – een seniorenwoning en een kleine gezinswoning – is een basiswoning ontwikkeld. Deze dampopen biobased woning bestaat uit één bouwlaag met een flauwe kap en een lage goot. Dit efficiënte ontwerp levert niet alleen een reductie in bouwkosten op, maar zorgt ook voor een besparing van energie in het gebruik.

Met verschillende toevoegingen zoals een dakkapel of een berging worden de woningen specifiek gemaakt. Daarnaast biedt deze flexibiliteit in het ontwerp in de toekomst mogelijkheid het woningtype te veranderen.

Geïntegreerd in het ontwerp zijn verschillende klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen, zoals wadi’s, natuurlijke erfafscheidingen, nestkasten en een zichtbare afvoer van het regenwater.
Het groene sedumdak houdt water langer vast, versterkt de biodiversiteit en vormt een warmtebuffer. Aan de zuidzijde zorgt een geïntegreerde veranda/pergola voor vermindering van hittestress in de woning. 


Betrokkenen

Hesco Bouw | Ralf Holthuis en Fokko van Calker
Bouwen+Energie | Hans Klunder
DAAD Architecten | Titus Mars en Alex Huisman
Goudstikker de Vries | Hendrik Veenstra

Wil je meer weten over onze woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .