Ecologische woningen winnen Inspiratieprijs

Tijdens de uitreiking van de Drentse Architectuurprijs 2023 zijn de ecologische woningen in Exloo gewaardeerd met de Inspiratieprijs, een prijs voor het meest navolgenswaardige project. 

De jury roemt de woningen om het vakmanschap en de hoge duurzaamheidsambities van
de opdrachtgever (Woonservice) en ontwerper (DAAD Architecten) tezamen. Resultaat is een voorbeeldproject dat zorgvuldig en met aandacht voor detail is ontworpen en zo de lat voor sociale woningbouw in Nederland op grotere hoogte legt.

In het rapport signaleert de jury de dubbele opgave, waarop de ecowoning een antwoord biedt: “De noodzakelijke bouw van vele sociale huurwoningen en de noodzaak om duurzaam en energiezuinig, dus ecologisch bouwen en wonen bereikbaar te maken voor inkomensgroepen die zich weinig luxe kunnen permitteren.”

We zijn zeer verheugd over deze erkenning van de Vakjury! We zenden de winnaars van de Drentse Architectuurprijs 2023 onze hartelijke felicitaties.

Vakjuryprijs: Drents Rood
+Peil Architectuur en stedenbouw
Opdrachtgever: Peter & Kim van Steenwijk

Publieksprijs: Het Alteveer
HJK Architecten
Opdrachtgever: Stichting hospice Noord- en Midden Drenthe

Wil je meer weten over onze ecologische projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Pilot Integrale Aanpak Erfgoed van start  

DAAD Architecten neemt deel aan de pilot Integrale Aanpak Erfgoed, die op woensdag 6 september feestelijk van start ging in het nabijzijn van staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Susan Top van Gedeputeerde Staten.  

In de pilot, geïnitieerd vanuit de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren wordt een alternatief verkend voor het versterkingsadvies (TVA) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bij rijksmonumenten speelt vaak veel meer dan een puur technische opgave. Denk hierbij aan (grootschalig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en ruimtelijke aanpassingen.  

Het uitgangspunt van de pilot is het geven van meer autonomie aan de eigenaren. Door hen te erkennen als specialisten, komt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en mogelijke koppelkansen voorop te staan. Eigenaren met hun (restauratie-)architect spelen daarin een leidende rol.

Inmiddels doen verschillende rijksmonumenten aan de pilot mee. Gedurende de pilot worden de resultaten geëvalueerd om zo de opgedane kennis in te kunnen zetten bij nieuwe versterkingsopgaven.

Wil je meer weten over onze  restauratie- en versterkingsopgaven ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Ecowoningen genomineerd voor Drentse ArchitectuurPrijs 2023

De acht ecologische woningen in Exloo die DAAD in samenwerking met corporatie Woonservice realiseerde, zijn genomineerd voor de Drentse Architectuur Prijs 2023. Uit de negentien ingezonden projecten, stelde een onafhankelijke Vakjury een longlist van acht projecten samen. 

Stem
hier op de ecologische woningen 

Het concept voor de ecologische sociale huurwoning werd ontwikkeld vanuit de visie dat bouwen met ecologische en lokale materialen ook met een beperkt budget mogelijk moet zijn. Door inventief gebruik te maken van de veelzijdige kwaliteiten van hout is een eigentijdse woning ontstaan, die geworteld is in de traditie van de streek.

Lees hier meer over de ecologische woningen

De Drentse ArchitectuurPrijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door Architectuurpunt Drenthe aan ontwerpbureaus én opdrachtgevers in Drenthe die een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving. Naast de vakjuryprijs zal er tevens een publieksprijs worden uitgereikt.

Via de online verkiezing kan het grote publiek haar stem uitbrengen. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de ‘Drentse Dag van de Architectuur’ op 15 september.

Op de website van Architectuur Punt Drenthe vindt u een overzicht van alle inzendingen.

Wil je meer weten over onze ecologische projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Fotografie: Walter Frisart

Deelname aan pilot Architect aan Zet

Hoe versnel je het bouwproces en herclaim je als architect je autonomie? DAAD Architecten is een van de bureaus die deelneemt aan Architect Aan Zet (AaZ), een pilot die vergunningsvrij (ver)bouwen binnen de versterkingsopgave mogelijk maakt.  

Acht tot veertien weken is niet uitzonderlijk voor een vergunningsaanvraag, maar nu was de goedkeuring voor de herbouw van een boerderij in Garmerwolde binnen één dag verleend. “Door de proceduretijd te verkorten”, aldus architect Rob Hendriks, “komt er eindelijk schot in de vaak al jaren voortslepende bevingsellende van veel gedupeerden.”

Echter, aan deze ene dag ging wel een langer proces vooraf.  Vóór indiening diende er bij de de stadsarchitect goedkeuring te worden verleend wat betreft de bestemming en welstand. Daarnaast dienden er vele tijdrovend te verkrijgen bewijsstukken bij een externe kwaliteitsborger te worden ingediend.

De verwachte uitkomst van de pilot is een situatie waarin gecertificeerde bureau’s verantwoordelijk zijn voor het gehele proces, inclusief de toetsing aan het bouwbesluit. “Veel grote en middelgrote bureaus zoals DAAD doen al aan kwaliteitszorg, legt Hendriks uit. “Op deze manier wordt dubbele toetsing door de gemeente voorkomen en kan er sneller worden gebouwd. “

Het aanvragen van een omgevingsvergunning hoeft dan dus niet meer en ook hoeven er geen leges (kosten) meer te worden betaald. “Architect Aan Zet zou kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van het architectenvak”, aldus Hendriks. “Het is voor ons een kans om de regie in het ontwerpproces te hernemen.” 

Eind 2023 zal blijken of de pilot verder wordt uitgerold.

Wilt u meer weten over Architect Aan Zet of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Neem dan contact op met versterkenenvernieuwen@groningen.nl 

Kantoor gesloten tijdens de bouwvak (7.8 t/m 25.8)

Dit voorjaar en zomer is er Bij DAAD veel in beweging geweest. Nieuwe collegas Nils, Teide en Ewa versterken het team, en onze collega Jorinde is moeder geworden van een prachtige zoon. Maar ook ziekte en ongeluk speelden ons parten; van verkeersongevallen tot onverwachte ziekenhuisopnamen. Gelukkig lijkt iedereen goed te herstellen.

De zomer geeft ons de gelegenheid tot rust te komen en te genieten van het harde werk dat verricht is. Tijdens de bouwvak (maandag 07.08 t/m vrijdag 25.08.2022) is ons kantoor dan ook gesloten.

Bij dringende zaken kunt u een mail sturen naar info@daad.nl en dan zullen wij contact met u opnemen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien u graag na de bouwvak weer!

Previous
Next

Bovenstaande foto’s werden gemaakt tijdens de DAAD-barbecue, welke dit jaar zeer gastvrij verzorgd werd door Bindert & Christina in het mooie Lytsewâld. 

Blijf op de hoogte via LinkedIn,  Instagram of Facebook .

Scholten Monument in oude luister hersteld

In het Groningse Stadspark is het Scholten Monument in ere hersteld. Nadat het monument ter nagedachtenis aan de industrieel Jan Evert Scholten (1849-1918) bij een aanrijding zwaar beschadigde, is deze nu compleet gerestaureerd.

In opdracht van de Gemeente Groningen  werkte DAAD Architecten in samenwerking met verschillende experts aan het herstel van het gedenkteken met fontein, dat in 1931 ontworpen werd door voormalig stadsbouwmeester J.A. Mulock Houwer. De beelden werden gemaakt door Abraham Hesselink. 

Ook voor de aanrijding functioneerde de fontein al jaren niet meer; het bassin deed dienst als bloemenbak. Bij de restauratie is er voor gekozen het gehele monument terug te brengen naar de oorspronkelijke staat (zie foto). Naast dat de fontein is gereconstrueerd en van een nieuwe waterinstallatie werd voorzien, werd er metselwerk, natuursteen en het omringende hekwerk hersteld.

Het middelpunt van het monument wordt gevormd door de sokkel met een buste van Scholten. Deze wordt geflankeerd door twee beelden van kinderen in sportkleding, die geheel gereconstrueerd zijn door de beeldhouwers Serge van Druten en Serge van Druten. De kinderen zijn een verwijzing naar Scholten’s nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van Stadspark, dat speciaal bedoeld was om de Groningse bevolking meer gelegenheid tot sport en ontspanning te bieden.

Een mooi eindresultaat dat tot stand gekomen is dankzij de prettige samenwerking met de uitvoerende partijen. Dank aan alle betrokkenen! 

Betrokken partijen

 

Wil je meer weten over onze restauratie projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

DAAD Architecten ontwerpt ecologische woonhuizen

DAAD heeft voor verschillende particuliere opdrachtgevers ecologische woonhuizen gerealiseerd. Deze projecten laten zien hoe divers ecologisch bouwen vorm kan krijgen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de locatie en het budget.  

“We willen laten zien dat het voor iedereen toegankelijk is om zo te bouwen”, aldus architect Titus Mars. Zo worden opdrachtgevers die bij DAAD komen altijd geïnformeerd over de bouwmethodes waarmee je de milieu impact van het bouwen kunt verminderen.  
 
“Mogelijk heeft niet iedereen de financiële mogelijkheden om voor 100% ecologisch te gaan”, aldus Mars, “maar we gaan wel altijd op zoek naar het maximaal haalbare.” 

De woonhuizen in Elp, Haren en Hall laten zien dat ecologisch niet tot eenvormige architectuur hoeft te leiden. “De individuele woonwensen staan bij ons altijd voorop”, legt Mars uit. “Zo ontstaat een architectuur die enerzijds geworteld is in de regionale context, en daarnaast een geheel unieke kwaliteit bezit”.    
 
Lees hier meer over de architectuur van onze ecologische woonhuizen

Meer weten over onze ecologische ontwerpen? 
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Kalkoven De Fivel feestelijk heropend

Op 2 juni vond de feestelijke heropening plaats van kalkoven De Fidel in Appingedam. Dankzij de Stichting tot Behoud van Industrieel en Cultureel erfgoed Stad Appingedam (BICSA) werd het industriële monument in ere hersteld.

In een interview met de Noordmannen vertelt DAAD-projectleider Erwin van der Veen over het restauratieproject. “Het is een heel kwetsbaar werk. Uiteindelijk hebben we wel zo’n duizend stenen vervangen. Zou je dat zonder gevoel doen, dan heb je zo 2 m2 metselwerk er uit liggen.”

RTV Noord |  Noordmannen, aflevering zondag 28 mei 2023.

De Fivel is de enige nog intacte kalkoven in Groningen, stammend uit 1900. In de oven werd uit schelpen kalk geproduceerd, welke vervolgens in de bouw werd gebruikt bij metsel- en pleisterwerk.

Het rijksmonument gaat op gezette tijden open voor publiek als culturele locatie. 

Lees hier meer over het restauratieplan.

DAAD Architecten + Hollandse Nieuwe maken winnend ontwerp voor gemeentehuis

Het winnende ontwerp voor de revitalisatie van het gemeentehuis in het Drentse Exloo staat in het teken van openheid en duurzaamheid. Zo belichaamt het concept dat DAAD samen met interieur bureau Hollandse Nieuwe ontwikkelde de ambities van de Gemeente Borger-Odoorn voor de toekomst. Aan de selectie deden twee andere architectenbureau’s mee.

Belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp zijn circulariteit en hergebruik. Zo worden bestaande bouwdelen niet gesloopt, maar geopend naar de omgeving en opnieuw in hun kracht gezet. Materialen, zoals de karakteristieke kozijnen van het architectenduo Alberts & van Huut, worden hierbij zoveel mogelijk hergebruikt.

Hart van het ontwerp vormt de nieuwe raadzaal, die centraal in het complex wordt gesitueerd. Hier wordt letterlijk het democratische proces ‘zichtbaarder’ gemaakt, onder andere  door het doorbreken van de gesloten wanden met grote ramen. Aan weerszijden ontstaat zo een open blikveld op wat zich in de raadzaal afspeelt.

De vernieuwde architectuur, die de verbinding tussen buiten en binnen zal versterken,
geeft uiting aan de wens om van het gemeentehuis een waar  ‘Huis van de Gemeente’ te maken, een publieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in openheid en verbondenheid.

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedIn,  Instagram of Facebook .

Film: 25 jaar bouwen op CiBoGa

Ter ere van het jubileum maakte DAAD dit jaar deze korte film, waarin we het verhaal van ons bureau vertellen aan de hand van 25 jaar bouwen op het CiBoGa-terrein in Groningen.  Een groot gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid en een onderzoekende houding komen hierin steeds terug.

De kans die het jonge bureau in 1997 werd gegund om coördinerend architect te worden op het nu geheten Ebbingekwartier is met beide handen aangegrepen. Zo werd er veel geleerd van het uitwerken van de boeiende plannen voor internationaal werkende architecten als S333 Studio for Architecture & Urbanism en Moriko Kira

Lees hier meer over DAAD’s betrokkenheid in het Ebbingekwartier 

“We zijn een bureau dat op de lange termijn werkt”, aldus Rob Hendriks. Onze onderzoeksafdeling werkt aan vragen die nog niet in alle gevallen gesteld worden, maar we zijn eigenwijs genoeg om te denken dat we een ruimtelijk antwoord kunnen formuleren. Het onderzoek dat we uit eigen initiatief deden is gepubliceerd in 10 DAAD-cahiers.

Opdrachtgevers weten, soms jaren later – met precies die vragen die gesteld worden in de Cahiers de weg naar ons te vinden. “We zaaien eerst, en soms oogsten we ook”, vertelt Rob Hendriks. “Het blijkt dan dat we niet zulke gekke antwoorden hebben gegeven, maar dat de vraag gewoon nog niet werd gesteld.”

Ter gelegenheid van het jubileum organiseert DAAD een openbare stadswandeling op 13 mei 2023.
Meer informatie leest u hier. 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via LinkedIn,  Instagram of Facebook .