De Kroon op het Ebbingekwartier deel 1 – Historie

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


Historie Ebbingekwartier

Het Ebbingekwartier is een buurt aan de noordoostelijke rand van de binnenstad van de stad Groningen. Het herontwikkelingsgebied was vroeger onderdeel van de Hortusbuurt. Het stond een lange tijd bekend onder de werknaam “CiBoGa”, ofwel het Circus-, Boden- en Gasterrein, verwijzend naar de vroegere bestemmingen van het gebied in de 20e eeuw.

In 1854 werd er in Groningen een gasfabriek geopend op een stuk grond dat later bekend werd als het Gasterrein. Dit was het enige terrein binnen de vestingwallen waar nog een dergelijk groot gebouw kon worden gehuisvest. Het was de tweede gasfabriek van Nederland, na die van Amsterdam. Het gas werd gewonnen uit steenkolen. De pijp van de gasfabriek is nu nog steeds te zien op het terrein. Later werd de gasfabriek naar het noorden uitgebreid en werd het Ebbingekwartier ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals de elektriciteitscentrale.

In 1933 werd aan de Antonius Deusinglaan het Bodenterrein geopend. Vanaf hier vertrokken de boderijders (vrachtrijders en expediteurs) naar bestemmingen in geheel Nederland. Dit werd in 1971 echter verplaatst naar de Bornholmstraat. De vondst van aardgas bij Slochteren maakte de gasfabriek overbodig. Zo werd de gasfabriek in de jaren 1960 omgezet naar een distributiebedrijf. In de jaren 1990 werden de meeste gebouwen afgebroken.

Toolkit verduurzaming Emmerhout in Bouwwereld

Vorig jaar heeft DAAD een voorstel geschreven voor een duurzame renovatie voor Emmerhout. Afgelopen maand werd deze Toolkit voor verduurzaming gepubliceerd in Bouwwereld. Het is een goed voorbeeld van het ‘door de schalen heen ontwerpen’ zoals DAAD altijd doet; stedenbouw, architectuur en correcte bouwfysische details.

Deze Toolkit is een oplossing voor het gespikkeld bezit van corporaties, maar ook vooral een oplossing om niet overal de bijzondere jaren zeventig architectuur te omhullen met een nieuwe isolatie-jas. De reden hiervoor is omdat op die manier vaak veel verloren gaat van de cultuurhistorie verloren.

Geïnteresseerd? Stuur ons een e-mail: info@daad.nl

Bouw ‘De Groene Brink’ in Beilen in volle gang

Op dit moment is de bouw van De Groene Brink in Beilen in volle gang. DAAD ontwierp de levensloopbestendige woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen in De Groene Brink in opdracht van WVG ontwikkeling.

De Groene Brink in Beilen is een groene buurt, op meerdere manieren.  Door een zorgvuldige planvorming behouden we het bestaande groen in de omgeving. Dat groen wordt ingezet voor een fijne leefomgeving. Ook hebben de duurzame woonhuizen in De Groene Brink een goede isolatie en een gasloze installatie. De woningtypen zijn afgestemd op de omliggende straten. Dit versterkt de dorpse structuur.

Woonservice verhuurt de levensloopbestendige woningen.

Participatie in deze tijd

DAAD is één van de teams die een visie maakt voor de huidige Cambuur-locatie in Leeuwarden. Samen met de belanghebbenden en bewoners gaan Rob Hendriks en Martijn Prins in een drietal sessies de verschillende wensen onderzoeken.

De eerste sessie vond eind februari bij één van de bewoners thuis plaats. Met z’n allen zaten we rond een grote maquette om met uiteenlopende modellen en blokken te schuiven. Op deze manier waren de verschillen voor iedereen direct inzichtelijk.

De tweede sessie hebben we op afstand verzorgt en dus helaas zonder een grote maquette gedaan. Maar met een PDF-presentatie en opgenomen video hebben we het plan stap voor stap toegelicht. De dagen erna hebben we alle belanghebbenden in 1-op-1 (telefoon-) gesprekken naar hun mening gevraagd. Alle opmerkingen op het plan gaan we verwerken. Zo komen we tot een aangepaste visie. Deze zullen we weer met een video vatten en op YouTube met ons team delen. Op deze manier voelen alle belanghebbenden zich toch gehoord en is het nog steeds een plan van het hele team.

Tweemaal 10 woningen Enschede – Bosbeekjuffer

DAAD Architecten heeft in opdracht van Koopmans tweemaal tien woningen ontworpen in Enschede. Tien van deze woningen worden gerealiseerd aan de Bosbeekjuffer in de jaren-’90- wijk Cascade. Hiervan zijn zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen.

De architectuur van deze woningen is conform het beeldkwaliteitsplan gebaseerd op de jaren ’30 architectuurstijl Nieuwe Haagse School. Daarmee sluit het ontwerp aan op de bestaande woningen in de buurt. Deze stijl wordt gekenmerkt door dakoverstekken, rijk metselwerk in combinatie met betonbanden, asymmetrie en ritmiek in de gevel.

We hebben de woningen op een eigentijdse wijze vrij geïnspireerd op deze bouwstijl. Hierbij zijn twee-onder-één-kapwoning als één geheel asymmetrisch ontworpen. Hoeken hebben metselwerk-accenten die leiden naar de entree van de woning aan de zijkant. De kopwoningen hebben een verbijzondering gekregen in de vorm van een erker. Alle woningen hebben een vrijstaande gemetselde berging en entree.

Vrijwel alle woningen zijn verkocht. Bekijk hier de andere tien woningen, gelegen aan de Parelmoervlinder.

Zorgcomplex Brederoweg Hoogeveen

Het zorgcomplex aan de Brederoweg in Hoogeveen begint gestaag vorm aan te nemen. Dit appartementencomplex zal huisvesting bieden aan 36 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Het programma is gelegen rond een open patio op het zuiden. In de indeling van het zorgcomplex is rekening gehouden met drie verschillende niveaus van zorg. Elke bewoner heeft een zelfstandige woonruimte met een eigen keukentje en badkamer. In de drie grote gemeenschappelijke vinden vanuit de zorg allerlei gezamenlijke activiteiten plaats.

In het ontwerp van het nieuwe zorgcomplex zie je de omgeving en zijn geschiedenis terugkomen. De gevel is opgetrokken uit verschillende lagen metselwerk die verwijzen naar de grondlagen van het veengebied. De verbijzondering van het getande metselwerk bij de entree herinnert aan het schooltje dat hier vroeger heeft gestaan.

Het gebouw is gasloos en wordt verwarmd door middel van infraroodpanelen. Met veel eigen energieopwekking is het gebouw nagenoeg energieneutraal.

Het project is ontstaan op initiatief van een groep Hoogeveense ouders van kinderen met een licht verstandelijke beperking.  Met de ouders, Domesta als verhuurder en Philadelphia als zorgverlener is het ontwerp voor het zorgcomplex tot stand gekomen. Een resultaat waar wij met elkaar trots op zijn!

Tweemaal 10 woningen Enschede – Parelmoervlinder

DAAD Architecten heeft in opdracht van Koopmans tweemaal tien woningen ontworpen in Enschede. Tien van deze woningen worden gerealiseerd aan de Parelmoervlinder in de jaren-’90-wijk Eilermarke. Het zijn tien ruime, vrijstaande geschakelde woningen.

De architectuur van deze geschakelde vrijstaande woningen sluit aan op de architectuur in de wijk. De woningen zijn stoer en robuust met een kap evenwijdig aan de straat. De basis van de woning bestaat uit roodoranje genuanceerd metselwerk; hoekaccenten zijn witgekeimd en begeleiden de bezoeker naar de hoofdentree. Het huisnummer is naast de voordeur meegemetseld. De raamkozijnen zijn alle familie van elkaar: een groter gedeelte ligt vlak in de gevel; een smal gedeelte met een draairaam is terugliggend gepositioneerd.

Vrijwel alle woningen zijn verkocht. Bekijk hier de andere tien woningen aan de Bosbeekjuffer.

DAAD & CORONA

Bij DAAD werken we in deze tijd op een andere manier. We werken zo veel mogelijk thuis maar blijven digitaal sterk met elkaar verbonden. We doen onze uiterste best om de kwaliteit te leveren die u van ons gewend bent en we blijven goed bereikbaar via de gebruikelijke wegen. En we leren ook. Met video-vergaderen besparen we reistijd en stoten we minder uit: duurzaam! Daar gaan we de komende tijd dus meer mee doen.

Kapschuur Hoendiep Groningen

Een kapschuur met veertien grondgebonden woningen is op dit moment volop in aanbouw. De kapschuur wordt gebouwd aan de rand van de stad Groningen, in de buurt van het Hoendiep. De woningen met een woonoppervlakte van circa 90 m2 zijn compact georganiseerd volgens het rug-aan-rug principe en zijn daarmee eenzijdig georiënteerd. Op verschillende manieren wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd met een lage milieubelasting.

De kapschuur wordt grotendeels in houtskeletbouw opgetrokken. Dat zorgt niet alleen voor een kortere bouwtijd, houtskeletbouw zorgt ook voor minder milieubelasting ten opzichte van steen of beton. Ook wordt er CO2 in opgeslagen.

Door de compacte schuurvorm wordt er een optimale hoeveelheid binnenruimte gecreëerd met een minimum aan gevel en schil. De woningen worden met een warmtepomp verwarmd. De begane grond krijgt vloerverwarming en de verdieping wordt verwarmd middels lagetemperatuur-radiatoren. Ook worden de woningen voorzien van zonnepanelen. De tussenwoningen krijgen elk acht zonnepanelen en de hoekwoningen krijgen elf zonnepanelen.

14 CPO woningen Goudplevier worden opgeleverd

De veertien halfvrijstaande woningen van Goudplevier in het Reitdiep worden momenteel opgeleverd. De bewoners kunnen aan de slag met het inhuizen. De woningen zijn ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap in samenwerking met KUUB (centrum particuliere bouw).

Kenmerkend aan de woning is de stedenbouwkundige positionering van verspringende volumes waardoor de woningen overhoekse oriëntaties krijgen met lange zichtlijnen in de straat. Uniek in deze opgave is het gedeelde dak waardoor beide woningen optimaal gebruik kunnen maken van optimale bezonning van de pv-panelen. Door het verschuiven van de nok is de oriëntatie op de zon optimaal, zodat alle woningen NOM woningen kunnen worden. Elke woning met de bewoners specifiek ontworpen tot een uniek  woonhuis.

Hesco Bouw heeft deze prachtige woningen gerealiseerd! Wij wensen alle bewoners veel woonplezier en geluk in hun nieuwe woning toe!