Geslaagde brainstormmiddag op boerenerf Thesinge

Een groep geïnteresseerden kwam op 10 oktober bijeen voor een brainstormsessie op het erf in Thesinge. Samen met de boeren van Ommeland en bouwbedrijf Eldering is DAAD bezig met toekomstplannen voor dit boerenerf. Op de bijeenkomst zaterdag konden omwonenden hun ideeën inbrengen voor de mogelijke invulling van de boerderij en het gebied eromheen. Thema’s als duurzame energie, wonen op het erf, boeren en de ontwikkeling van het landschap rondom de boerderij kwamen aan bod. Al met al was het een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

Een van de ideeën is om in de toekomst meerdere generaties samen duurzaam op het erf te laten wonen. Een deel van de huidige agrarische gebouwen zouden dan kunnen verdwijnen. De oude boerderij blijft staan en wordt hergebruikt. Ter inspiratie dient de Stadshoeve die we vorig jaar ontwierpen en samen met Eldering bouwden.

DAAD deed in 2009 samen met Onix en Peter de Kan al onderzoek woonvormen op boerenerven. Bekijk hier het bijbehorende cahier.

Stagiair Marijn Wals wint afstudeerprijs Built Environment

Onze afstudeer-stagiair Marijn Wals is gisteren niet alleen gediplomeerd, maar tevens verkozen tot winnaar van de afstudeerprijs Built Environment 2019-2020!

De vakjury waardeert  het onderzoek van Marijn waarin de hij de conceptuele kant van circulair en bouwen verbindt met de praktische kant. Vanuit de theorie werkte Marijn naar de uitwerking van belangrijke remontabele detaillering. Hierin zijn stappen gezet voor de doorontwikkeling van de biobased woning van DAAD in circulariteit en remontabelheid.

Maar Marijn romantiseert circulair ontwerpen niet, want hij wijst ook op de knelpunten en de creativiteit die het vraagt om nieuwe oplossingen vinden. Met zijn rapport laat hij zien dat circulair ontwerpen niet alleen duurzaam is, maar ook erg mooi kan zijn!

 

 

Groen, het nieuwe goud

‪Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag om stadsranden klaar te maken voor de toekomst. Woonwijken van toen die niet meer kloppen met de wensen van nu. Voor één van deze woonwijken, Bargeres in de Gemeente Emmen, heeft DAAD samen met BoschSlabbers, Ekwadraat en Planecologie een plan ontwikkeld met het groen als basis.

Met het vele groen heeft Bargeres goud in handen. Door het groen aan kracht te laten winnen, vormt dit de basis en aanjager voor een toekomstbestendige wijk. Het groen vormt zo de plek voor ontmoeting tussen bewoners, de basis voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en de aanjager voor een gedifferentieerd woningaanbod

Afgelopen week heeft dit team een presentatie gehouden voor de jury. Op 24 september zal de prijsuitreiking van Panorama Lokaal plaatsvinden en het winnende plan voor Bargeres bekend worden gemaakt.

Ecologisch wonen voor iedereen

DAAD Architecten heeft een compacte ecologische woning ontwikkeld die vrijwel geheel wordt gemaakt van biobased materialen. Dit concept geeft antwoord op verschillende vragen als circulair / biobased bouwen, levensloopbestendigheid, beperking van energieverbruik, flexibiliteit en remontabel bouwen.

Woningcorporatie Woonservice uit Westerbork wil deze woningen gaan realiseren op een prachtige locatie in Exloo. Wat ontbreekt is een partner in het bouwteam die deze ecologische woningen kan bouwen. Ben jij de ecologische bouwer die wij zoeken? Heb jij ervaring met ecologisch bouwen? Of sta jij in de startblokken om jouw visie op ecologisch bouwen uit te voeren binnen een concreet project? Kijk dan op de website van Woonservice voor meer informatie. Woonservice ontvangt graag tot 14 september jouw visie op ecologisch bouwen en duurzaamheid.

Voor meer informatie: https://www.woonservice.nl/ecologischbouwen

David en Goliath aan de Nieuwe Markt

Niet alleen het Groninger Forum maar ook dit tegenovergelegen rode huisje is één van de genomineerden voor de Groninger Architectuurprijs 2020.

Van achter de Forum-steigers is ook dit kleine, eigenwijze pandje tevoorschijn gekomen. Het rode pakhuisje is onderdeel van de gevelwand aan de Nieuwe Markt Zuidzijde. Met deze wand zijn nieuwe gevels gecreëerd voor de achterkanten van de bestaande panden van de Poelestraat die met de bouw van het Forum zichtbaar zijn geworden. Op het nieuwe plein in Groningen vormt het huisje een knipoog naar het verleden. In gebruik wordt de gevel geopend. In gesloten toestand lichten door de perforaties de vensters van de vroegere gevel op.

Vind je dat dit ontwerp van DAAD de publieksprijs van de Groninger Architectuurprijs 2020 moet winnen? Stemmen kan hier! Je kunt nog stemmen tot en met 18 september.

O.V.T. Architecten voortgezet door DAAD

Onlangs is het architectenbureau O.V.T. (bureau voor restauratie en renovatie) voortgezet door DAAD Architecten. Het opgaan van O.V.T. in DAAD moet de continuïteit van de diensten van O.V.T. waarborgen. U kunt dus blijven rekenen op de diensten van O.V.T., maar nu vanuit een versterkte positie en een breder kennisveld. Wim Barneveld en zijn collega’s blijven actief, maar nu binnen DAAD.

Klein Corpus Fase 3 Groningen

Tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn te Groningen wordt de laatste fase, Fase 3, van een groot gedifferentieerd nieuwbouwplan gerealiseerd in opdracht van Nijestee. Het bouwvolume begint inmiddels vorm te krijgen en de ensemblewerking met Fase 1 en Fase 2 wordt steeds duidelijker.

De drie fasen vormen stedenbouwkundig een eenheid. Ze zijn gestoeld op een aantal regels die de Duitse stedenbouwkundige Johannes Kappler in samenwerking met de gemeente heeft opgesteld voor deze locatie. Deze hebben te maken met de functiemenging en verdichting van de stedelijke ruimte in het kader van de woningbouwmanifestatie Intense Stad in Groningen.

Fase 1 en Fase 2 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en omvatten een bijzondere mix van programma. Naast diverse koop- en huurappartementen zijn een basisschool, gymzaal, multifunctioneel centrum en een parkeerdek op de 1e – en 2e verdieping, welke met een autolift te bereiken is, gerealiseerd.

Fase 3 is het sluitstuk van het stedenbouwkundig ensemble. Het omvat een gesloten blok met in het hart een afsluitbare binnenplaats voor het kinderdagverblijf.  Aan de oostzijde wordt een hoogte-accent toegevoegd. Deze bestaat uit vijf lagen met huurappartementen boven het kinderdagverblijf. De westzijde bestaat uit een serie grondgebonden woningen die de sociale veiligheid op maaiveld ten goede komen.

De meandervorm is het uitgangspunt voor de relaties en samenhang tussen de gebouwen. Een meanderende plint van metselwerk loopt door in de verschillende fases en beweegt zich over de onderste laag.  De entrees van de grondgebonden woningen, het kinderdagverblijf en de binnenplaats worden geaccentueerd met houten gevelbekleding. Het materiaalgebruik en de detaillering verbinden de verschillende fasen met elkaar tot één compositie.

De kroon op het Ebbingekwartier deel 3 – De betrokkenheid van DAAD bij het Ebbingekwartier

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


DAAD en het Ebbingekwartier

DAAD Architecten is vanaf het begin tot het eind betrokken bij de ontwikkeling van het Ebbingekwartier. De invulling van de schotsen 1 en 2, ter hoogte van de Korreweg, is naar ontwerp van het architectenbureau S333. Het bureau leverde in 1994 de winnende inzending in bij Europan. DAAD Architecten deed de technische uitvoering en directievoering van de deze schotsen die 2002 gereedkwamen.

In 2009 werd Het Paleis in Groningen, eerder bekend onder de naam Bloemsingel 10, geopend. In het voormalig scheikundig laboratorium is door DAAD Architecten een ontwerp gemaakt voor een cultureel woon-werkgebouw. Naast ateliers, studio’s appartementen en diverse bedrijfsruimten vinden hier vele culturele activiteiten plaats. Het pand is gelegen in de noordwesthoek van het Ebbingekwartier, waar ook de eerste “schotsen” werden gerealiseerd.

Het concept van de oorspronkelijke schotsen werd uiteindelijk vervangen door bouwblokken met binnenwerelden. Bij de laatste twee bouwblokken van het Ebbingekwartier is DAAD Architecten ook betrokken:

  • Momenteel in aanbouw en in verkoop: 37 grondgebonden woningen en 31 appartementen. De architectuur van de woningen refereert aan het industriële verleden van de plek.
  • DAAD Architecten verzorgt de technische uitwerking voor de Ebbingehof. Dit complex, ontworpen door de architect Moriko Kira, is een CPO initiatief van aspirant-bewoners voor een woongemeenschap voor 50-plussers.

Het gehele Ebbingekwartier staat bovenop de parkeergarage van het Boterdiep. Het is de grootste éénlaagse parkeergarage van ons land (1200 plaatsen) waarvoor DAAD Architecten eerder het technische tekenwerk verrichtte.

Leger des Heils Emmen nadert voltooiing

Het voormalige postsorteercentrum in Emmen zal binnenkort onderdak bieden aan de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils. DAAD verzorgde het ontwerp van de transformatie van het gebouw. De bouw nadert nu de afronding. Het pand heeft een intensieve verbouwing ondergaan, waarbij het is gestript tot op het betonskelet. Van daaruit is het gebouw weer opgebouwd tot een goed geïsoleerd en duurzaam gebouw voor wonen met zorg.

De oorspronkelijke zakelijke architectuur die architect Coen Bekink ooit bij het ontwerp van het postsorteercentrum voor ogen had, is nu op eigentijdse wijze vertaald naar een warm en uitnodigend gebouw. Daarbij zijn natuurlijke materialen, zoals hout en zink, gebruikt. Ook in het interieur blijft het oorspronkelijke gebouw nog voelbaar doordat de oorspronkelijke draagconstructie zichtbaar blijft.

DAAD werkte al eerder samen met het Leger des Heils in Enschede. Daarbij werd een voormalig bankgebouw getransformeerd tot een kortdurende opvang. DAAD ontwierp ook de nieuwbouw.

De Kroon op het Ebbingekwartier deel 2 – Recente historie Ebbingekwartier

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


Historie Ebbingekwartier

Toen eind vorige eeuw werd besloten om dit gebied te herontwikkelen, werd door Maarten Schmitt het stedenbouwkundig concept “Floating in the park” bedacht. Hierin werden ‘schotsen’ van gebouwen in de ruimte neergezet. Een deel hiervan is uitgevoerd, maar het concept van de schotsen werd uiteindelijk vervangen door bouwblokken met binnenwerelden. Hierdoor konden er naast woningbouw meer verschillende functies in het gebied een plaats krijgen.

Het stedenbouwkundig plan voor het Ebbingekwartier kreeg vooral aandacht doordat er een succesvol Europan-ontwerp (van S333) werd gerealiseerd. Het masterplan voor de openbare ruimte werd ontworpen door William Alsop. Belangrijk en kenmerkend voor het huidige stedenbouwkundige plan is de Route van de ziel, een publieke route dwars door het gebied die alle historische gebouwen met elkaar verbindt.