Klimaatadaptief lint voor Hoogezand-Sappemeer

Wat is klimaatadaptatie en hoe kan het worden toegepast in het stedelijk gebied? Stagiair Jan Jansen  zocht het uit in het kader van zijn afstuderen aan de opleiding Built Environment. 

Wateroverlast, droogte en hittestress zijn actuele problemen voor veel gemeenten. Een mogelijke oplossing is het klimaatadaptief lint zoals Jan dat ontwierp voor het Groningse Hoogezand-Sappemeer. “Het lint is een combinatie van straten dat als het ware mee kan bewegen met het veranderende klimaat”, legt Jan uit. “Dit kan bijvoorbeeld door verharding te verwijderen, wadi’s en goten aan te leggen en bomen te planten om extra schaduw te creëren.”

Tijdens het onderzoek en ontwerp speelde Jan in op reeds bestaande elementen in de openbare ruimte. “Eigenlijk is het een soort puzzel. Je zoekt eerst uit waar de problemen liggen, dan wat de beste oplossingen kunnen zijn en die maatregelen weeg je tegen elkaar af.” De oplossing is dus zeker niet overal een wadi, maar verschilt per straatprofiel.

ONDERZOEKSMETHODEN

Het voorafgaande onderzoek deed Jan door gebruik te maken van deskresearch, fieldresearch, interviews en verschillende analyse methoden. Zo kreeg hij zicht op wat klimaatadaptatie is, welke thema’s er van belang zijn en welke maatregelen er kunnen worden getroffen om een klimaat-adaptieve omgeving te realiseren.  

De analysemethoden die zijn toegepast zijn onder andere een historische analyse, een analyse op het gebied van klimaatadaptatie en het maken van profielen, waarbij het gebied werd opgedeeld in deelgebieden vanwege de lengte van het lint (5 kilometer) en om zo de specifieke problemen in kaart te brengen. Vervolgens zijn de profielen getoetst aan de waarden uit de analyse. De profielen die de hoogste waarden hadden, werden uitgekozen om te worden aangepast. Hieruit kwamen een viertal profielen (locaties) naar voren.

De problemen die de profielen hadden zijn op basis van de thema’s van klimaatadaptatie; hittestress, wateroverlast, overstromingen en droogte in kaart gebracht. Deze problemen zijn vervolgens opgelost door klimaat adaptieve maatregelen toe te passen die onderzocht en afgewogen zijn in het onderzoek. Denk hierbij aan het aanleggen van een wadi en vervangen van verharding door groen of waterdoorlatende verharding etc. De maatregelen zijn afhankelijk van de locatie en de problemen die het desbetreffende profiel kenmerkt. 

Deze vier locaties zijn uitgewerkt in een ontwerp bestaande uit een profiel, plattegrond en 3D sfeerimpressie. Daarnaast is er ook een ideaalbeeld gecreëerd, vanwege kosten is dat beeld helaas op korte termijn niet haalbaar, maar daar kan in stappen naar toegewerkt worden.

Jan is met zijn onderzoek en ontwerp geslaagd voor zijn opleiding. Wij danken hem voor zijn inzet en feliciteren hem met zijn diploma!

Lijkt het jou ook leuk om bij ons gedurende een (afstudeer) stage ervaring op te doen met architectuur, stedenbouw of bouwkunde? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@daad.nl 

Kantoor gesloten tijdens de bouwvak

Met het lustrum van DAAD is 2022 nu al een bijzonder en enerverend jaar.  Onze ontwikkeling heeft in 25 jaar niet stilgestaan dankzij de uitdagende projecten en inspirerende opdrachtgevers die op ons pad blijven komen.

De zomer geeft ons de gelegenheid tot rust te komen en te genieten van het harde werk dat verricht is.  Tijdens de bouwvak (maandag 01.08 t/m vrijdag 19.08.2022) is ons kantoor dan ook gesloten. Bij dringende zaken kunt u een mail sturen naar info@daad.nl en dan zullen wij contact met u opnemen.

Wij wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag na de bouwvak weer!

(partner)excursie ter ere van 25 jarig jubileum

Zaterdag hebben we, als collega’s met partners, gevierd dat DAAD Architecten 25 jaar bestaat. We begonnen de dag met presentaties van de werkzaamheden van onze afdelingen onderzoek, ontwerp, bouwkunde en restauratie gevolgd door een rondleiding op het bureau. Vervolgens zijn we Drenthe in getrokken om op E-choppers en met oude Dafjes een puzzeltocht te maken, om de omgeving en elkaar beter te leren kennen. De schoonheid van de Drentse natuur werd bevestigd door een ontmoeting met een Schotse hooglander en haar kalfjes. We sloten de dag feestelijk af door samen te eten en namen afscheid van Froukje Paas-Schaap die meer dan 40 jaar de financiën van ons bureau heeft gedaan.

Inloopmiddag vlinderboerderij Gasselte

In Gasselte werkt fervent vlinderliefhebber Willem van Hemmen samen DAAD en NoorderErf aan de ontwikkeling en realisatie van een vlinderboerderij. Dit nieuwe paradijs voor vlinders zal dienen voor het kweken en in stand houden van inheemse vlindersoorten. De boerderij is zo ontworpen dat het een onderdeel van het landschap vormt. Door het gebouw half onder de grond te plaatsen en het dak als verlenging van het landschap te beschouwen ontstaat een optimale leefomgeving voor de vlinder.

Onlangs heeft de gemeente een akkoord gegeven op het principeverzoek. Dit betekent dat de lichten op groen staan voor de verdere uitwerking van het plan. Vrijdag 15 juli tussen 14:00 en 17:00 vindt er daarom een inloopmiddag plaats in restaurant ’t Nije Hemelriek. U bent allen van harte uitgenodigd langs te komen om kennis te nemen van de plannen en uw mening met ons te delen. Graag van tevoren aanmelden door een email te sturen naar alex@daad.nl.

Wilt u meer weten over de passie en werkzaamheden van Willem van Hemmen? Bekijk dan onderstaande korte film van Vroege Vogels. Deze geeft een prachtige inkijk in het leven van Willem en de vlinders.

Aanvullende documenten:
Bedrijfsplan
Gevels

Na 40 jaar dienst de laatste werkdag van Froukje

Na 40 jaar dienst heeft  Froukje Paas-Schaap vandaag haar laatste werkdag.

Na 15 jaar te werken voor architectenbureau Cor Kalfsbeek heeft zij voor DAAD Architecten 25 jaar de financiën gedaan.

Dat Froukje de boel goed op een rij heeft bleek wel uit haar afscheidstoespraak waarin zij memoreerde onder andere dat DAAD in de afgelopen 25 jaar wel 76 stagiaires heeft opgeleid.

Binnenkort nemen we als bureau op feestelijke wijze  afscheid van haar.

Wij wensen Froukje en Bertus een hele mooie tijd toe!

Start verkoop woningen Newtonpark Enschede

Vandaag om 14:00 start de verkoop van de woningen aan het Newtonpark. In opdracht van Trebbe hebben wij het ontwerp van mogen verzorgen voor het Newtonpark aan de Hengelosestraat te Enschede. Het ontwerp is geïnspireerd op de directe omgeving, gebouwd in stijl van de Delftse School van de jaren ’50. In deze aantrekkelijke nieuwe groene woonbuurt zijn 94 woningen gerealiseerd, bestemd voor koop (54 woningen), middenhuur (19 woningen) en sociale huur (21 woningen).

Kijk voor meer informatie op https://www.nieuwbouwinenschede.nl/

Woningen en veel groen op locatie huidig Cambuurstadion

DAAD Architecten heeft, in samenwerking met Gemeente Leeuwarden en vastgoedbedrijf Leyten, het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het huidige cambuurstadion en omgeving ontworpen. Het plan is ontstaan doormiddel van een participatieproces met omwonenden.

Het plan omvat woongebouwen aan een klimaatadaptief park waar ook de #wateropvang voor de omliggende wijken wordt opgelost. Het parkeren wordt deels opgelost in een parkeer-hub zodat er meer ruimte is voor mens en natuur. Om het ‘Cambuurgevoel’ op de plek vast te houden, kom onder meer de contouren van het stadion terug in de stedenbouwkundige opzet.

Lees meer op: Woningen en veel groen op locatie huidig Cambuurstadion – architectenweb.nl

DAAD Architecten bestaat 25 jaar!

2022 is het jaar dat DAAD zijn 25-jarige bestaan viert. In 1997 richtten Rob Hendriks, Eric de Leeuw, Chris Stuut en Henk Bakker, DAAD op als een voortzetting van architektenburo Cor Kalfsbeek.

Deze week verraste het personeel de huidige directie (Rob Hendriks, Gerard Kollmer en Titus Mars) met een aantal cadeaus waaronder een prachtige zelfgemaakte akoestische wand in de vergaderruimte! Hartelijk dank daarvoor!

Met trots blikken we terug op 25 jaar DAAD. In de afgelopen jaren heeft ons bureau zich voortdurend vernieuwd en velen hebben bijgedragen aan het voortbestaan, zowel personeel als opdrachtgevers. In het kader van ons jubileum willen we komende periode samen met ons netwerk terug- én vooruit kijken. Houd onze (social-) mediakanalen in de gaten voor meer informatie!

Ontwikkelingsvisie ’t Zandt gepresenteerd

Hoe gaat ’t Zandt er in de toekomst uit zien?  Tiny houses in een pluktuin, woningen in een dorpsbos of met hub voor watereducatie ?

In de ontwikkelingsvisie die op woensdag 23 maart werd gepresenteerd worden verschillende ontwikkelingsscenario’s voor het noord-Groningse dorp verkend. Samen met Drewes van Landgoed DeCamping en LAOS Landschapsarchitectuur heeft DAAD Architecten diverse thema’s onderzocht, waarbij veel ruimte is gegeven aan de wensen en behoeften vanuit het dorp. 

Met de tijd kunnen deze behoeften veranderen en daar speelt het door LAOS getekende Masterplan  ‘Groen en Landschap ’t Zandt’ dan ook op in. Dankzij de inbreng van bewoners, gemeente, provincie, waterschap, scholen en vele andere partijen is er nu een ontwikkelingsvisie ontstaan die kansen verkent en toont hoeveel er in ’t Zandt, met tijd en inzet, mogelijk is. 

Illustraties & foto’s: LAOS Landschaparchitectuur 

Previous
Next

Hoe vind je een plek voor je kinderen

"Voor bottom-up heb je veel geduld nodig. En doorzettingsvermogen."

Wat doe je als ouder als jouw kind geen plek heeft om te wonen? Dat overkwam Henk Karst en zijn vrouw. Samen met een ander echtpaar uit Hoogeveen startten zij een bottom-up project dat nu passende woonruimte biedt aan 36 jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking. DAAD maakte het ontwerp. 

Al met al zijn we ruim 13 jaar bezig geweest”, vertelt Henk Karst. “We wisten dat ook onze kinderen een keer uit huis zouden moeten, maar in Hoogeveen was er op dat moment gewoon geen geschikte plek.” Als groep waren de 7 kinderen met het Syndroom van Down waartoe Karst zijn dochter behoorde al jaren bij elkaar. “We wilden hen kostte wat kost bij elkaar houden. Dit was dan ook een eis voordat we met een zorgaanbieder in zee zouden gaan.”

Door de financiële crisis moest Karst met lede ogen toezien hoe meerdere ideeën en projecten op het laatste moment toch sneuvelden. “We zijn de wanhoop nabij geweest toen ook een tweede keer de vastgoedontwikkelaars de financiën niet rond kregen,” verklaart Karst. Gelukkig ging op een bijeenkomst waar de GemeenteHoogeveen haar visie op Woningbouw presenteerde, het balletje opnieuw rollen.

Meer weten over onze zorgarchitectuur? Laat je inspireren door de bijzondere projecten in ons CAHIER #10 De zorg goed onder dak: unieke architectuur voor unieke bewoners. 

Een goed gesprek

“Ik ben toen opgestaan om te vertellen dat er een belangrijke doelgroep werd vergeten”, herinnert Karst zich, “namelijk onze kinderen”. Dit werd door de gemeente direct opgepakt en wat volgde was een goed gesprek met wethouder Hiemstra. Al een maand later werd Karst gebeld met het goede nieuws: een oud scholencomplex aan de Brederoweg, bij het centrum, kwam beschikbaar.

“Toen wist ik wel wat me te doen stond. Voor de financiering heb ik direct contact gezocht met woningcorporatie Domesta. Zij staan in de regio bekend als betrouwbare en sociale verhuurder. Van al die jaren projectontwikkeling had Karst wel het nodige geleerd: “Ik wilde niet voor de derde keer een blauwtje lopen”.

Gezamenlijk

De lange aanlooptijd had ook andere voordelen, legt Karst uit. “Hierdoor wisten we precies waaraan het gebouw moest voldoen en dat naast een goede indeling van de appartementen er ook een zeer goede geluidsisolatie moest zijn.” Ook moest het gebouw niet te hoog worden en moesten grote, te brede gangen worden komen. “We wilden gewoon zoveel mogelijk ruimte benutten.”

Uiteindelijk werden er samen met de gemeente, Domesta en zorgverlener Philadelphia 36 wooneenheden gerealiseerd; 16 zelfstandige appartementen op de verdieping, en 2 woongroepen met elk 10 kamers en een gezamenlijke huiskamer op de begane grond. Karst zijn dochter en 6 anderen zijn nog steeds bij elkaar; ze wonen gezamenlijk op een afdeling en delen de huiskamer. “We hebben zelfs samen de tuin aangelegd, waarmee we in het voorjaar verder gaan”.

"Als ouders hebben we daadwerkelijk inspraak in het woonproject gehad”

Previous
Next

Doorzettingsvermogen

Zou hij het nog een keer doen, als hij had geweten dat het dertien jaar zou duren? “Zeker”, bevestigt Karst, die ruimt 300 uur belangeloos in het project heeft gestopt. “Als ik ergens aan begin, laat ik het niet meer los.“ Gelukkig had hij een werkgever (TVM Verzekeringen ) die hem hierin de ruimte gaf. “En al die uren, al het kijken op andere woonlocaties loont natuurlijk ook; zo haal je de krenten uit de pap”.

Karst is tevreden met zowel het gebouw als de inrichting. “Het resultaat is prachtig geworden. Er komen zelfs verzoeken binnen om het gezellige gebouw van binnen te komen bekijken!” Ook over de samenwerking was hij zeer te spreken. “Als ouders hebben we daadwerkelijk inspraak in het woonproject gehad”, legt Karst uit. “Zo was er in de vele vergaderingen altijd sprake van een open overleg, zowel met DAAD als Domesta. Er werd altijd creatief meegedacht. Zo kwam de architect met het idee om de verschillende steensoorten te gebruiken die in relatie staan met de lagen veen waarop Hoogeveen is gebouwd.”

Al gaat zo’n project je niet in de koude kleren zitten, als mens is hij er door gegroeid:  “Je leert je eigen grenzen kennen. Wat je wel en niet kunt,” aldus Karst. “En dat je bij bottom-up vooral veel geduld nodig hebt.. en doorzettingsvermogen.”