DAAD Architecten

Supervisie

Terwijl de vraag naar architectonische producten afneemt, neemt de vraag naar een architectonische manier van denken toe. Belangrijk onderdelen hiervan zijn het vermogen van de architect problemen integraal te benaderen, kwesties te agenderen, de tekening als communicatiemiddel te gebruiken en mogelijke ambities te verbeelden. DAAD staat bekend als onderzoekend en agenderend. We worden steeds vaker gevraagd voor architectuuroverstijgende vragen, visies en innovaties.